Family

  • How many people are there in your family?
  • There are 5 people in my family: my father, mother, brother, sister, and me.

I.Mẹo nhớ 1000 từ vựng chỉ trong 2 tháng học

1.Từ vựng N5 – Học ngay từ bài đầu tiên

Nhiều bạn thường hay gộp vài bài vào để học 1 thể nhưng điều này rất nguy hiểm. Bởi việc bạn gộp các bài học như thế sẽ khiến khối lượng kiến thức bị tồn đọng.

Và bạn học có nhớ đây nhưng sẽ chỉ là trí nhớ ngắn hạn, bạn nhớ hôm nay 20 từ bạn học, ngày mai bạn chỉ nhớ 15 từ bạn học trước đó, ngày kia giảm còn 1 nửa số từ bạn nhớ, đến ngày tiếp theo lại học sang bài mới.

Việc học như này lặp đi lặp lại nhiều lần thì số từ vựng bạn học sẽ không thể nào tăng lên, cùng chắm chỉ dừng lại ở các từ bạn đã học trước đó mà thôi.

Lời khuyên dành cho bạn đó là phải học ngay từ bài đầu tiên, học bài thứ 2 xong ôn lại bài thứ 1 và cứ thế các bài sau bạn tiếp tục học như vậy.

2.Từ vựng N5 – Đừng cố gắng nhồi nhét kiến thức

Não bộ của chúng ta cũng biết mệt, cả ngày mệt nhoài với công việc, học hành đến tối bạn lại phải ôn lại bài học. Điều này là tốt nhưng khi não bộ đã ghi nhớ đủ kiến thức rồi thì đừng cố gắng nhồi nhét thêm.